Velkommen til Aars Motocrossklub

Der vil løbende komme informationer om div arangementer samt informationer om arbejdsdage osv.

Indkaldelse til generalforsamling.


Lørdag d. 18-02-2023 kl 11.00 i klubhuset.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse. Lige år 4 pers. Ulige år 3 pers.
På valg:
Chris Støttrup (ønsker genvalg)
Jan Svendsen (ønsker ikke genvalg)
Jacob Korsgaard (Ønsker ikke Genvalg)
Svend Anker (Ønsker Genvalg)
8. Valg af suppleanter. Vælges for 1 år.
9. Valg af revisor. Vælges for 1 år.
10. Eventuelt.
Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
For at være stemme berettiget skal man være medlem, dørene lukkes kl 11.00

Find os på facebook

Del siden